دهکده جهانی

اطلاعات درباره دهکده جهانی نمونه اودوو ERP متن باز.

برنامه‌های نصب شده

وب سایت
سایت ساز نسخه اینترپرایز
آموزش الکترونیکی
یک پلتفرم آموزش الکترونیکی اداره و انتشار دهید
رویدادها
انتشار رویدادها، فروش بلیط ها
بحث
گفتگو، درگاه ایمیل و کانال های خصوصی
S3 backing up
Yet another backup tool, but with spicy graphs

جدول حساب‌ها و بسته‌های بومی‌سازی نصب شده

Iran - Customer Portal
Iran Localization of Portal
Iran - Base
Iran Localization of Odoo Base
Iran - Base Import
Iran Localization of Odoo Base Import
Iran - Web
Iran Localization of Web
Iran - Web Editor
Iran Localization of Web Editor
Iran - Website
Iran Localization of Website
Iran - Blogs
Iran Localization of Blogs
Iran - eLearning
Iran Localization of eLearning
Iran - Unsplash Image Library
Iran Localization of Unsplash
Iran - Cohort View
Iran Localization of Cohort View
Iran - Mail
Iran Localization of Odoo Mail
Iran - Mail Mobile
Iran Localization of Odoo Mail Mobile
Iran - Resource
Iran Localization of Resource
Iran - Events Organization
Iran Localization of Events Organization
Iran - Gamification
Iran Localization of Gamification
Iran - OdooBot
Iran Localization of Add OdooBot in discussions
Iran - SMS gateway
Iran Localization of SMS Text Messaging
Iran - Social Media
Iran Localization of Social media connectors for company settings.
Iran - UTM Trackers
Iran Localization of UTM Trackers
Iran - Web Gantt
Iran Localization of Web Gantt
Iran - Grid View
Iran Localization of Grid View
Iran - Forum
Iran Localization of Manage a forum with FAQ and Q&A
Iran - Website Partner
Iran Localization of Partner module for website
Iran - Website profile
Iran Localization of Website profile
Iran - Forum on Courses
Iran Localization of Allows to link forum on a course
Iran - Events
Iran Localization of Events