. دوره‌های آموزشی ما .

. درباره موسسه آموزشی دهکده جهانی .

آموزشگاه زبان دهکده جهانی فعالیت خودرا از سال 86 در شهر تبریز شروع و در سال 90 با تاسیس موسسه فرهنگی آموزشی  تدبیرگستران دهکده جهانی فعالیت آموزشی خود را توسعه داده است.سهیم شدن در موفقیت افراد ، حس ارزشمندی است  . با این حس و با احترام به حقوق زبان آموزان و دبیران  و حفظ ارزشهای انسانی ، دوشادوش سایر مراکز آموزشی ، با تکیه بر دانش روز، تکنولوژی نوین وفضای آموزشی استاندارد، در خلق مهارت یادگیری زبان های خارجی تلاش می کنیم .

ما برای رفع تنگناهای یادگیری زبان و تسهیل آن تا حصول نتیجه در کنار شمائیم و به این همکاری افتخار می کنیم .

مطالعه بیشتر... 

سیستم آموزشی مدرن منطبق با آخرین تغییرات آموزش زبان انگلیسی


پشتیبانی آموزش مدون


تجیزات آموزشی به روز 


مدیریت متعهد و پرسنل با نظم و انضباط و مسلط به امور آموزشی 


. وبلاگ موسسه دهکده جهانی .