سوالی دارید؟

  سوالات متداول ورود و ثبت‌نام:

مدرک داخل موسسه به زبان آموز اعطا می‌گردد. مدارک معتبر زبان جهت مهاجرت و ادامه تحصیل و یا کار در خارج از کشور عبارت هستند از مدرک هایی که توسط موسسات بین المللی و یا نمایندگان آن‌ها صادر می‌گردد.

آزمون به دو شکل کتبی و شفاهی انجام می‌گردد.

در آموزشگاه دهکده جهانی هیچ محدودیت سنی وجود ندارد و برای هر سنی محتوای مخصوص آن سن و با توجه به سطح  دانش‌آموز تدریس می‌شود.

ساعات جلسات در دوره‌های مختلف متفاوت است ولی اکثر کلاس ها یک ساعت و نیم طول می‌کشند.

نمرات از 100هستند که شامل 80 نمره کلاسی و 20 نمره فاینال است.

کتاب مختلفی با توجه به سطح دانش‌آموز

با کلیک‌کردن بر روی آیکون CD در کنار هرکتاب در قسمت آموزشی زبان‌انگلیسی,می‌توانید فایل صوتی مورد نظر را دانلود کنید.

  چه زبان هایی در دهکده جهانی تدریس می‌شوند؟

زبان‌های انگلیسی , فرانسوی , آلمانی , ترکی استانبولی