درباره ما

آموزشگاه زبان دهکده جهانی فعالیت خودرا از سال 86 در شهر تبریز شروع و در سال 90 با تاسیس موسسه فرهنگی آموزشی  تدبیرگستران دهکده جهانی فعالیت آموزشی خود را توسعه داده است.سهیم شدن در موفقیت افراد ، حس ارزشمندی است  . با این حس و با احترام به حقوق زبان آموزان و دبیران  و حفظ ارزشهای انسانی ، دوشادوش سایر مراکز آموزشی ، با تکیه بر دانش روز، تکنولوژی نوین وفضای آموزشی استاندارد، در خلق مهارت یادگیری زبان های خارجی تلاش می کنیم .

ما برای رفع تنگناهای یادگیری زبان و تسهیل آن تا حصول نتیجه در کنار شمائیم و به این همکاری افتخار می کنیم .

  تیم متخصص ما
موسسه زبان دهکده جهانی با مردان  و زنانی که برای هدفی مشترک تلاش می‌کنند معنا پیدا می‌کند.
در ساختار موسسه زبان دهکده جهانی ، نظر و تصمیم تیم‌ها نقشی کلیدی در برنامه‌ریزی‌ها و رسیدن به اهداف موسسه دارد. هر تیم متشکل از مجموعه‌ی نقش‌ها و مسئولیت‌هایی است که اعضای آن به عهده گرفته‌اند.

   احمد ولی پور

   مدیرعامل و موسس

[نام و نام‌خانوادگی]

توضیحی کوتاه در رابطه با سمت شغلی

[نام و نام‌خانوادگی]

توضیحی کوتاه در رابطه با سمت شغلی

[نام و نام‌خانوادگی]

توضیحی کوتاه در رابطه با سمت شغلی