امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

1- برگزاری کلاس های Talkshow و Movie روزهای جمعه برای سطوح مختلف
2- طرح کلاس های مخصوص شاغلین
3- دوره های فشرده آموزش زبان های خارجی هدفمند مطابق با نیازهای متقاضیان