دوره کودکان آموزش زبان انگلیسی

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

1- آموزش زبان انگلیسی برای کودکان (سنین 6 الی 10 سال) KIDS بر مبنای کتاب های PHONICS  و Magic time به مدت 8 ترم اجرا می گردد.
2- آموزش زبان انگلیسی برای نوجوانان (سنین 11 الی 14 سال) مبتنی بر کتاب های Enghlish time به مدت 14 ترم اجرا می گردد.