امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

[توضیحات برای ثبت نام دوره ها]

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

افرادی که آموزش لازم را مبتنی بر کتاب های بزرگسالان گذرانده اند و علاقمند به اخذ مدارک بین المللی مانند TOEFL , IELTS و غیره هستند، در دوره های  Pre _ Toefl  و  Pre _ Ielts شرکت می کنند و بعد می توانند در کلاس های ویژه TOEFL , IELTS شرکت نمایند.

دوره های تکمیلی؛

• TOEFL
• IELTS
• MCHE
• GRE