کادر آموزشی

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

مدرسین زبان انگلیسی

 دوره کودکان                                            دوره بزرگسالان

1-  فاطمه منیعی                                              1-  الهام دینی           

2- زهرا اسداله زاده                                          2- پریا تدین

3- شیوا آذرپناه                                                 3-  محمد امین کارافکن

4- حسن بابائی                                             

5- هیلدا کلانتری                                                          

6-زیبا محمدزاده

                                               

                                             

  

 

 

 

 

 

مدرس  زبان فرانسه

دوره کودکان  و   دوره بزرگسالان

 الهام دینی

 

?>