کادر اداری

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 

                  
               
                              احمد ولی پور      
        عین اله اکبری
تحصیلات:   لیسانس ریاضی کاربردی      تحصیلات:   لیسانس آموزش ابتدائی

سمت ها:

   

موسس و مدیر عامل     سمت ها:    

مدیر واحد برادران مرکز آموزشی شماره یک

مدیر واحد برادران مرکز آموزشی شماره دو

 


 

   
     
                           زهرا ولی پور      
تحصیلات:   فوق لیسانس آموزش زبان انگلیسی

سمت ها:

   

موسس و معاون آموزش موسسه

مدیر واحد خواهران مرکز آموزشی شماره یک

  


    

     
     
لیلا همت جو
تحصیلات:    

سمت :

   

مسئول امور زبان آموزان مرکز شماره یک

      

 

       

      

?>