کادر آموزشی

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

مدرسین زبان انگلیسی

 دوره کودکان                                            دوره بزرگسالان

1- الناز امیری                                                     1-  رقیه قربانی              

2- فاطمه منیعی                                                 2- راحله علیزاده

3- زهرا اسداله زاده                                            3-  الهام دینی

4- شیوا آذرپناه                                                   4 - فهیمه خاماچی

5- الهام همتی                                                    5 - سجاد قریبه           

6- پریسا معالی                                                  6 - بهزاد پورستار

7- حسن بابائی                                                  7- سجاد مهدوی وند

8- امین خانی     

9- رضا سمندر                                      

 

 

 

 

مدرس  زبان فرانسه

دوره کودکان  و   دوره بزرگسالان

 الهام دینی